Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista. Agència de Salut Pública de Catalunya y otros. 2013.